söndag 20 februari 2011

Logomo och Åbo konstmuseum

i Åbo samt Veturitalli Salo har Konstföreningen besökt idag.
Vi var 24 personer i bussen som åkte iväg på konstexkursion. Cafeet i Logomo hallen är ett konstverk bara i sej själv !

Tom of Finland är en bildkonstnär som säkert väckte uppseende under sin levnads tid.

Inga kommentarer: