lördag 19 februari 2011

Fin teater, Fanny och Alexander

med Tarja Halonen med i bänkraden !
Våran Dalsbruks flicka Maria L är en duktig regissör, med nya infallsvinklar och fina effekter. Tex när döden inträdde var det mäktigt, ett starkt sken så man blev bländad, och så var Fanny och Alexanders pappa död.

Kärleksvisa

Son dagg och honung är din ljuva mund
Som rosor doftar du i junilund
Och likt en duva så vit och ren
Är kärleken, är kärleken

Men svart som natten är en trolös vän
Och kall som is är saknaden
Och ensamheten är arm och grå
Att vänta på, att vänta på

Men nu är kärlekens ljuva stund
När jag får kyssa din ljuva mund
Och morgondagen med sorg och gråt
Vi skratta åt, vi skratta å

denna Allan Edwalls fina sång från 1979 sjöng alla skådespelare

Inga kommentarer: