söndag 19 februari 2012

Bloggenhar legat i vinteride. Idag är det världens snöstorm men halva februari har gått, och bloggen kanske tinar upp. (Facebook tar nog en del av bloggenergin)
Kattorna slåss inomhus av brist på aktivitet ute. Mest ligger dom och sover, underligt hur många timmar per dygn en katt sover !

Inga kommentarer: