måndag 30 november 2009

Snapsvisa

Be-be vitamin, finns i brännevin.
Mången kalori, simmar där uti,
helgdagssup åt far och söndagskrök åt mor,
samt tre små huttar åt lille lille bror

Inga kommentarer: